Headlines

สตม.เตรียมการจัดประชุมหัวหน้า ตม.อาเซียน ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 7 -​11 ส.ค.66 ณ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ผู้นำ ตม.อาเซียน ครั้งที่ 26 หรือชื่อเป็นทางการ คือ “ การประชุมอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุลกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน “… ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs ซึ่งเรียกชื่อย่อสั้น ๆ ว่า 26TH DGICM ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม​ประกอบด้วยอธิบดีตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร​ ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และยังมีประเทศคู่เจรจาอีก 4 ประเทศ (ออสเตรเลีย​ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) ​เข้าร่วมประชุมด้วย

Read More

ความสำเร็จในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน

ความสำเร็จในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน บ้านทุ่งแม่บัวของสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาผู้ติดยาเสพติดจากในชุมชนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ พี่น้อง ในชุมชนที่ได้ลูกหลานกลับคืนสู่อ้อมกอดและเป็นที่ยอมรับของสังคม

Read More

จับกุมชายสัญชาติสิงคโปร์ ข้อหา “ลักทรัพย์ หรือ รับของโจร”

วันที่ 10 ก.ค.66สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดย พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผบก.ตม.2, พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี รอง ผบก.ตม.2 และ พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 และเจ้าหน้าที่งานสืบสวน ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ ได้จับกุมชายสัญชาติสิงคโปร์ ข้อหา “ลักทรัพย์ หรือ รับของโจร”งานสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 นำส่ง สภ.พัทยา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Read More

ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ จับกุมหญิงสัญชาติจีน ร่วมกันฉ้อโกงเงินจำนวน 5,000,000 บาท

วัันที่ 9 ก.ค.66สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดย พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผบก.ตม.2, พ.ต.อ.กันตวัฒน์ พงศ์สถาบดี รอง ผบก.ตม.2 และ พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 และเจ้าหน้าที่งานสืบสวน ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ ได้จับกุมหญิงสัญชาติจีน ข้อหา “ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และร่วมกันฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น (เงินจำนวน 5,000,000 บาท) และร่วมกันปลอมเอกสารราชการและร่วมกันใช้หรืออ้างเอกสารราชการปลอม”งานสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 นำส่ง สภ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Read More