กิจกรรมจิตอาสาแจกน้ำดื่มเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน

วันที่ 11 เม.ย.67 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง พร้อมด้วยข้าราชการด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสาแจกน้ำดื่มเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง