Headlines

สตม.เตรียมการจัดประชุมหัวหน้า ตม.อาเซียน ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 7 -​11 ส.ค.66 ณ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ผู้นำ ตม.อาเซียน ครั้งที่ 26 หรือชื่อเป็นทางการ คือ “ การประชุมอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุลกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน “… ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs ซึ่งเรียกชื่อย่อสั้น ๆ ว่า 26TH DGICM ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม​ประกอบด้วยอธิบดีตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร​ ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และยังมีประเทศคู่เจรจาอีก 4 ประเทศ (ออสเตรเลีย​ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) ​เข้าร่วมประชุมด้วย

Read More

ความสำเร็จในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน

ความสำเร็จในการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน บ้านทุ่งแม่บัวของสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาผู้ติดยาเสพติดจากในชุมชนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ พี่น้อง ในชุมชนที่ได้ลูกหลานกลับคืนสู่อ้อมกอดและเป็นที่ยอมรับของสังคม

Read More