เปิดป้ายที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 9 เม.ย. 67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ รอง ผบช.ฯ ปรก.ผบช.สตม. พล.ต.ต.เชิงรน ริมผดี ผบก.ตม.2 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำบุญเปิดป้ายที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง โดยได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานต่างประเทศ การท่าอากาศยาน ศุลกากร สายการบินต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณโถงผู้โดยสารขาออกฝั่งเหนือ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคาร 1 ชั้น 3