Block
ช่องทาง แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ถามตอบ แสดงความคิดเห็น และความพึงพอของผู้รับบริการ

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง

5 days 23 hours ago

วันที่ 21 พ.ค.67 เวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่สืบสวนชุด 3 ได้ร่วมจับกุมตัวบุคคลตามหมายจับ 1 ราย ได้แก่ หญิงสัญชาติเมียน มา เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 458/2567 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คดีอาญาที่ 102/2567 ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น และ ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณาหรือไขข่าวด้วยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่าหรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงิน อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” โดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
งานสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2 นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางรัก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
และเวลาประมาณ 14.40 น. ได้ร่วมจับกุมตัวบุคคลต่างด้าว 1 ราย ได้แก่ ชายสัญชาติเมียนมา ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ยื่นรายการตามแบบและไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ไม่เดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” โดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
งานสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2 นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง

1 week 10 hours ago

ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ เครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง

1 week 5 days ago

วันที่ 16 พ.ค.2567 เวลาประมาณ 09.30 และเวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่สืบสวนชุด 1 ได้ร่วมจับกุมตัวบุคคลต่างด้าว 2 ราย ได้แก่ ชายสัญชาติเมียนมา และ ชายสัญชาติจีน โดยทั้งสองราย ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไม่ยื่นรายการตามแบบและไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” โดยจับกุมตัวทั้ง 2 ราย ได้ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
งานสืบสวนปราบปราม ด่าน ตม.ทอ.ดอนเมือง บก.ตม.2 นำตัวทั้งสองส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดอนเมือง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป