พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 อบรม ชี้แจงและกำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อรักษาจริยธรรม และ จรรยาบรรณของตำรวจ

วันที่ 25 ม.ค. 67 เวลา 16.30 น. พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 อบรม ชี้แจงและกำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อรักษาจริยธรรม และ จรรยาบรรณของตำรวจ ณ บริเวณโถงทางเดินขาเข้าชั้น 2 อาคาร 1 ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ