ผู้กำกับการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ บก.ตม.2 ชี้แจงและให้ข้อมูลการประเมิน ITA นโยบาย No Gift Policy แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย

วันที่ 6 ก.พ. 2567 พ.ต.อ.คมวุฒิ จองบุญวัฒนา ผกก.ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ บก.ตม.2 ประชุมชี้แจ้งและให้ข้อมูลการประเมิน ITA แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และมอบนโยบาย No Gift Policy เพื่อปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ ทุกนายนำไปปฏิบัติ โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดระดับ รอง ผกก. และ สว. เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม ศปก. ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัดระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ online