อัตรากำลังพล

ตำแหน่งอัตราคนครองรักษาราชการแทนในตำแหน่งมาช่วยราชการไปช่วยราชการลาเรียนต่างประเทศอบรม หลักสูตร ตร.ลาคลอด/ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร/ลาช่วยภริยาคลอดบุตรรวมปฏิบัติงานจริงอัตราว่าง
ผกก.110000001
รอง ผกก.550000005
สว.191901000020
รอง สว.121620301116259
รอง สว.(เลื่อนไหล)2200000022
ผบ.หมู่398284091210127992
รวม54439301313112389
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 67