Headlines

ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิจากประเทศอิสราเอล

ยินดีต้อนรับ เที่ยวบินพิเศษกองทัพอากาศ ภารกิจรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิจากประเทศอิสราเอลโดยเครื่องบิน Airbus A340-500 เที่ยวบินพิเศษ RTAF220 ได้รับผู้โดยสารคนไทยจากท่าอากาศยานเบนกูเรียน ประเทศอิสราเอล เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย เมื่อเวลา 14.57 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2566 มีผู้โดยสาร จำนวน 136 ราย

ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในพื้นที่เสี่ยงภัยและจะปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ภารกิจดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อย

#ภารกิจรับคนไทยกลับสู่มาตุภูมิจากประเทศอิสราเอล

#DMKIMMIGRATION